ความหมายของขนมไทย


ความหมาย ขนมหวานไทย หมายถึง อาหารชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่กับข้าว 
แต่เป็นอาหารที่รับประทานตามหลังของคาว เช่น 
ในอาหารมื้อกลางวันมีก๋วยเตี๋ยวไก่เป็นของคาว
ผู้รับประทานอาจจะรับประทานทับทิมกรอบเป็นของหวาน
เป็นต้นเมื่อบริโภคอาหารมื้อสำคัญ ๆ เช่น มื้อเช้า มื้อกลางวัน 
มื้อเย็น ควรบริโภคทั้งของคาวและของหวาน สิ่งที่ใช้
เป็นของหวานอาจเป็นขนมหรือผลไม้ก็ได้นอกจาก
จะรับประทานขนมหวานหลังของคาว เราอาจรับประทาน
ขนมหรือขนมหวานในเวลาที่มิได้รับประทานอาหารคาว 
แต่จะรับประทานขนมหรือขนมหวานเป็นของว่าง 
หรือรับประทานขนมหวานกับเครื่องดื่ม
      ขนมหวานไทย จะมีความหวานนำหรือมีความหวานจนรู้สึกในลิ้น
ของผู้รับประทานการทำขนมหวานไทยเป็นเรื่องที่ต้องศึกษา
และฝึกฝน ต้องใช้ศิลปะ วิทยาศาสตร์และความอดทน 
และความเป็นระเบียบ ความพิถีพิถันในการประกอบ ขนมไทยแท้ๆ 
ต้องมีกลิ่นหอม หวาน มัน มีความประณีต ที่เกิดขึ้นตั้งแต่
การเตรียมส่วนผสม จนกระทั่งวิธีการทำ